GIẤY CHỐNG ẨM

Sản xuất giấy chống ẩm theo nhiều qui cách theo nhu cầu đóng gói của sản phẩm may mặc. Giấy có chức năng hút ẩm, chống loan màu in thêu.
Giấy Chống Ẩm

Giấy Chống Ẩm

Liên hệ

Facebook