Túi đựng ly trà sữa giá rẻ

Liên hệ

Qui cách túi 2 ly: Rộng 23 cm x Cao 33 cm. 1 kg ~ 80 cái
Qui cách túi 1 ly: Rộng 13 cm x Cao 33 cm. 1 kg ~ 140 cái
(Có ép ngăn giữa và không ép giữa)