Túi chữ T đựng trà sữa

Liên hệ

Qui cách dây xách: Dài 27 cm
Qui cách vòng ôm ly: Rộng 13 cm
Số cái: 475 cái/kg
Chất liệu: HDPE mờ sang